Geen doek, maar losse blokken als ondergrond
 
Persbericht Start Project Lauwersmeer-dijkversterking   8 juli 2019
 
De Groningse kunstenaar Cora Heerkens, bekend van haar schilderijen met land, water en lucht als thema, heeft het de afgelopen dagen groots aangepakt: ze ‘beschilderde’ een heus dijklichaam.

“De opdracht kwam van LBN Betonproducten uit Drachten. Het bedrijf levert de zware betonnen zetstenen, waarmee de dijk bij Moddergat wordt bekleed. Hans Kamminga, directeur LBN Betonproducten, die de verkalit zetstenen levert, wilde het project ‘vieren’ met kunst en kwam bij mij terecht vanwege mijn band met het Wad,” vertelt Cora Heerkens. Het idee om de echte betonnen zetstenen te beschilderen en die in de dijk te plaatsen, bleek technisch niet haalbaar. De stenen van 30x30x30 cm waren domweg onhandelbaar door het gewicht. Daarom werd gekozen voor houten vervangers, waarmee Heerkens wel aan de slag kon.

Heerkens: “Ik heb best wel even moeten denken toen LBN mij vroeg. Het is voor mij echt een heel nieuwe ervaring om zo te werken. De grootte van mijn schilderijen beperkt zich tot dimensies van 120 x 140 cm en dan is een werk van 120 x 270 cm op een houten ondergrond best wel uitdagend. Maar achteraf ben ik blij dat ik ja heb gezegd. Je grenzen verleggen is toch het mooiste, ook voor een kunstenaar”.

De door Heerkens’ beschilderde blokken werden op 8 juli door schoolkinderen uit de omgeving symbolisch op de dijk gelegd.De blokken zijn ook van trefwoorden voorzien die gaan over het veilig wonen achter de dijken.

De beschilderde blokken worden op de juiste plaats gezet

Na afloop vertelde de beeldend kunstenaar de aanwezigen in het kort hoe het project zich heeft ontwikkeld. Ze stond verder even stil bij het mooie initiatief om de kinderen te laten deelnemen aan de openingshandeling. "Zij zijn het die we het meest willen beschermen en ook zij hebben de toekomst. Dit kunstwerk zoekt letterlijk de verbinding en laat kinderen deelnemen in de bewustwording ons samen sterk te maken voor onze veiligheid", aldus Cora Heerkens.

Cora Heerkens aan het woord

 

 

Het kunstwerk zal zijn uiteindelijke standplaats vinden in het kantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden.

 (Voor meer informatie: ==> Artikel Bouwmagazine)

 (zie ook: video van de OPENING Project Lauwersmeer dijkversterking)

 

Kunstwerk aan de dijk